Novomics

Software Information

1. Use of nDx 1 Software is only available to partners who are registered separately in Novomics.

2. You must pass the certification procedure on the next screen before you can use the software.

3. Click the "Certification" button to install it automatically on your connection PC.

S/W InstallPlease enter your
partner number and certification number
Partner No. Certification No.

* Contact us : +82-2-2068-3700

Ban cố vấn khoa học

 • Prof. Sung Hoon Noh

  • Nổi bật với nhiều cuộc phẫu thuật cắt dạ dày trên thế giới cho ung thư dạ dày (hơn 10,000 ca)
  • Giáo sư ưu tú, bệnh viện Gangnam Severance
  • Cựu Hội trưởng của Trung tâm ung thư Yonsei
  • Cựu Hội trưởng của Ung thư dạ dày Quốc tế
 • Prof. Jae-Ho Cheong

  • Phó trưởng khoa, Nhà nghiên cứu của Đại học y khoa, Đại học Yonsei
  • Nghiên cứu dịch thuật của Phòng khám ung thư dạ dày
  • Có 3 ấn phẩm ở Bric Hanbitsa năm 2018
  • Nhận khen thưởng của Hội trưởng (2019)
 • Prof. Soonmyung Paik

  • Nhà nghiên cứu bệnh học nổi tiếng
  • Phát triển Oncotype Dx (Sức khỏe bộ gen, Mỹ)
  • Cựu chủ tịch NSABP
  • Có các ấn phẩm về NEJM,...