Novomics

Software Information

1. Use of nDx 1 Software is only available to partners who are registered separately in Novomics.

2. You must pass the certification procedure on the next screen before you can use the software.

3. Click the "Certification" button to install it automatically on your connection PC.

S/W InstallPlease enter your
partner number and certification number
Partner No. Certification No.

* Contact us : +82-2-2068-3700

Tầm nhìn Novomics

Khẳng định nhiệm vụ

Novomics theo đuổi để trở thành công ty tốt nhất trong lĩnh vực chẩn đoán phân tử di truyền. Để thực hiện tầm nhìn của mình, "Vì cuộc sống tốt đẹp hơn", chúng tôi liên tục tích lũy kinh nghiệm lâm sàng bằng cách xác định các gen mục tiêu với sự hợp tác của các nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng và các công ty dược phẩm. Novomics nâng cao mức độ hiểu biết về phân tích gen ung thư để hiện thực hóa y học chính xác và chúng tôi sẽ dẫn đầu một kỹ thuật chẩn đoán và điều trị phân tử cho "Chăm sóc tiêu chuẩn bệnh nhân ung thư".

Giá trị cốt lõi

Hiệu suất lâm sàng Novomics đã phát triển đầu tiên trong xét nghiệm chẩn đoán phân tử lâm sàng ung thư dạ dày để dự đoán tiên lượng sau phẫu thuật.

Được thực hiện bởi chuyên gia tốt nhất Novomics đã theo đuổi sự phát triển với sự tư vấn kỹ thuật của bác sĩ lâm sàng, người đã tiến hành nhiều ca cắt dạ dày nhất trên thế giới và nhà nghiên cứu bệnh học nổi tiếng thế giới đã phát triển Oncotype DX, một trong những xét nghiệm chẩn đoán phân tử thành công nhất ở Hoa Kỳ.

Độ tin cậy cao: Hiệu suất phân tích Novomics theo đuổi sự phát triển bằng cách sử dụng mức độ tin cậy cao hơn và được xác minh trên khắp các kỹ thuật phân tích trên thế giới như NMF (Hệ số hóa ma trận không âm) và WGCNA (Phân tích mạng đồng biểu hiện gen có trọng số). Ngoài ra, Novomics đã phát triển hệ thống Al tạo mẫu hình ảnh cho phép phân tích định lượng tự động các bệnh lý lâm sàng dựa trên mô.

Thách thức trong tương lai: Y học chính xác Novomics khởi xướng và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng mới nhằm đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất cho từng bệnh nhân trong thời đại y học chính xác xuất hiện cùng với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.