Novomics

Software Information

1. Use of nDx 1 Software is only available to partners who are registered separately in Novomics.

2. You must pass the certification procedure on the next screen before you can use the software.

3. Click the "Certification" button to install it automatically on your connection PC.

S/W InstallPlease enter your
partner number and certification number
Partner No. Certification No.

* Contact us : +82-2-2068-3700

Novomics là ai

 • Mạng lưới

  Novomics đón nhận thành tích học tập và lâm sàng tiên tiến hơn trong sinh học phân tử. Đồng thời, Novomics thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các công ty dược phẩm và bệnh viện vì họ đóng vai trò quan trọng trong ngành y tế. Chúng tôi đang phấn đấu trở thành một công ty hoàn thành tốt các trách nhiệm xã hội.

 • Quản lý giáo dục

  Năng lực của nhân viên cũng là một yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm. Novomics quan tâm đến việc trao đổi với tất cả nhân viên để hiểu được tầm nhìn và giá trị của công ty vì các sản phẩm của chúng tôi gắn liền với cuộc sống của các bệnh nhân ung thư. Chúng tôi hiện thực hóa việc quản lý giáo dục nhằm nâng cao kiến ​​thức chuyên môn của cá nhân và tiềm năng của họ bằng cách cung cấp các chương trình giáo dục khác nhau.

 • Chất lượng cao

  Novomics đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng với chứng nhận GMP trong nước và ISO13485 là tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với kiến ​​thức về bọc của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng xây dựng và duy trì niềm tin với khách hàng không chỉ thông qua việc đạt được các chứng nhận đó mà còn cả cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ chẩn đoán di truyền.

 • Doanh nghiệp tri thức

  Novomics đang dẫn đầu việc phát triển một hệ thống chẩn đoán mối liên hệ giữa ung thư và điều trị trên cơ sở công nghệ và kiến thức chuyên biệt của chúng tôi trong chẩn đoán phân tử. Tài sản lớn nhất của Novomics là kiến thức tiên tiến từ các chuyên gia chuyên ngành của chúng tôi, mạng lưới lâm sàng và công nghệ về y học chính xác.

 • Vì cuộc sống tốt đẹp hơn

  Novomics đang trong quá trình thương mại hóa dòng nProfiler® bao gồm nProfiler 1; xét nghiệm chẩn đoán phân tử cho tiên lượng sau phẫu thuật ung thư dạ dày, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn "Vì cuộc sống tốt đẹp hơn". Novomics đặt tất cả các khoản đầu tư và nỗ lực vào quá trình nghiên cứu và phát triển và Phê duyệt sử dụng kiến thức tích lũy từ ngành y tế cho bệnh nhân ung thư. Trong tất cả các quá trình, Novomics nâng cao giá trị của chính chúng tôi và chúng tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức với sự hỗ trợ từ bên trong và bên ngoài để mang lại một cuộc sống bình thường hàng ngày cho bệnh nhân ung thư.