Novomics

Software Information

1. Use of nDx 1 Software is only available to partners who are registered separately in Novomics.

2. You must pass the certification procedure on the next screen before you can use the software.

3. Click the "Certification" button to install it automatically on your connection PC.

S/W InstallPlease enter your
partner number and certification number
Partner No. Certification No.

* Contact us : +82-2-2068-3700

nProfiler®1
Expansion

nProfiler® 1 Xét nghiệm Ung thư Dạ dày là một xét nghiệm chẩn đoán sử dụng thông tin di truyền thông qua phân tích đặc điểm sinh học và được thiết kế cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn II-III. Hơn nữa, tiện ích của xét nghiệm này đối với giai đoạn I và IV của ung thư dạ dày được thiết kế và tiến hành thông qua các thử nghiệm lâm sàng khác nhau.

Dự đoán đáp ứng hóa trị ở bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn I

Với việc triển khai Chương trình tầm soát ung thư quốc gia (NCSP), tỷ lệ phát hiện sớm và khối lượng phẫu thuật ở giai đoạn đầu đã được tăng lên trong ung thư dạ dày.
Ung thư dạ dày giai đoạn đầu (EGC) có tiên lượng thuận lợi hơn nhiều so với ung thư dạ dày giai đoạn muộn (AGC), với tỷ lệ sống sót sau 5 năm là hơn 90%, do đó, có thể hy vọng sẽ chữa khỏi hoàn toàn EGC. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây đã báo cáo rằng một số bệnh nhân EGC bị tái phát và họ có thể bị tiên lượng xấu với nhiều di căn. Tỷ lệ tái phát cao đáng kể ở những bệnh nhân di căn hạch (7,2% ~ 10,7%) so với những người không có di căn hạch (0,6% ~ 1,1%).

Table 1.
Tỷ lệ tái phát của ung thư dạ dày sớm theo TNM giai đoạn 6 tại
Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (n = 1,447)

NO N1 N2 Total(Tổng)
T1a 2/700
0.29%
1/24
4.17%
2/8
25.0%
5/732
0.68%
T1b 5/555
0.90%
5/140
3.57%
6/20
30.0%
16/715
2.24%
Total 7/1255
0.56%
6/164
3.66%
8/28
28.6%
21/1,447
1.45%

Tỷ lệ sống 5 năm của Ung thư dạ dày (T2N0 so với T1N1)

Tỷ lệ sống 5 năm của bệnh ung thư dạ dày T1N1 (Nhóm hóa trị so với nhóm chỉ phẫu thuật)

Hiện nay, chưa có phương pháp điều trị tiêu chuẩn nào cho ung thư dạ dày giai đoạn I có di căn hạch, do đó, bác sĩ có vai trò chủ đạo trong quyết định điều trị. Đối với bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn I có di căn hạch (pT1N1), hóa trị liệu sẽ được khuyến nghị theo hướng dẫn của Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia (NCCN) vì họ có tiên lượng xấu so với những người bị pT2N0 (Nguồn: J Natl Compr Cancer Netw. 2016; 14: 1286-1312). Ngược lại, Hướng dẫn về Ung thư dạ dày của Nhật Bản báo cáo rằng bệnh nhân pT1N1 không được hưởng lợi từ hóa trị liệu (Nguồn: Hướng dẫn điều trị ung thư dạ dày của Nhật Bản 2014). Ngoài ra, nghiên cứu từ Hàn Quốc đã báo cáo rằng hóa trị bổ trợ cho thấy không có tác dụng hữu ích trong việc tái phát ở bệnh nhân ung thư dạ dày pT1N1 (n = 510).

Một thử nghiệm có giá trị được lập trình để xác định những bệnh nhân có rủi ro cao trong giai đoạn I (hạch dương tính) được hưởng lợi từ hóa trị.

Novomics đã thiết kế và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng sử dụng xét nghiệm ung thư dạ dày nProfiler® 1 để đánh giá khả năng tiên lượng và đáp ứng hóa trị ở bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn đầu.
Trong ung thư dạ dày giai đoạn đầu, di căn hạch là một yếu tố ảnh hưởng nhiều đến tiên lượng nhưng không ảnh hưởng đến đáp ứng hóa trị, do đó, việc sử dụng trên lâm sàng còn hạn chế. Chúng tôi hy vọng rằng khả năng của Xét nghiệm ung thư dạ dày nProfiler® 1 trong việc dự đoán tiên lượng và đáp ứng hóa trị sẽ hướng đến một khuyến nghị điều trị tốt hơn và hiệu quả cho bệnh nhân ung thư dạ dày pT1N1, chẳng hạn như phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho những bệnh nhân được chỉ định vào nhóm lợi ích hóa trị hoặc các phương pháp điều trị khác cho những người được phân vào nhóm rủi ro thấp và không có lợi.